top of page
Algemene voorwaarden Muziekatelier Baarn - Leeromgeving 

 

Wat leuk dat je interesse hebt in ons creatief muziekhuis! Met deze algemene voorwaarden hopen we dat het duidelijk is hoe het werkt betreft bijvoorbeeld absentie en betaling. Mocht je nog vragen hebben, dan mag je natuurlijk altijd mailen naar info@muziekatelierbaarn.nl.

 

Methode

Heb je interesse in les, dan plannen we eerst een proefles in. Na de proefles hebben we contact over of en wanneer je wil beginnen. Samen proberen we dan een plekje in het rooster te plannen. 

We werken met lespakketten van 10 lessen, per lespakket sturen we een factuur. Iedereen kan op elk moment van het jaar instromen. Dit kan betekenen dat er aan het eind van het jaar niet meer 10 lessen over zijn voor een vol lespakket. Aan het eind van het jaar passen we het laatste pakket altijd aan, aan het resterende aantal lessen zodat niemand verplicht is om de lessen over de zomervakantie heen te tillen. Een frisse start bij elk begin van het schooljaar.

 

Absentie

Per lespakket mag er één les vrij worden afgezegd, voor bijvoorbeeld ziekte of andere verplichtingen. Deze gemiste lessen zullen niet worden meegerekend. Doe dit altijd ten minste 24 uur voor aanvang van de les, dan kunnen we proberen het rooster te veranderen. Bij het vergeten van de lessen of het niet (op tijd) afmelden, zijn we genoodzaakt de lessen mee te laten tellen. Bij ziekte langer dan 4 weken kan in overleg een gedeelte van de lessen niet mee worden gerekend in het pakket.

 

Optredens

Naast ons werk als pedagogen zijn al onze docenten ook actief als uitvoerend muzikant. Het kan voorkomen dat op een lesdag een opname of een optreden gepland staat voor onze muzikanten. Dit proberen we altijd zo ver mogelijk van te voren aan te geven. Waar mogelijk wordt de les verplaatst, of anders overgeslagen. Vanzelfsprekend tellen de dagen dat de docent niet aanwezig kan zijn niet mee in het lespakket.

 

Stopzetten

In principe schrijf je je in voor een heel cursusjaar. De lespakketten worden dan ook stilzwijgend verlengd. Mocht je eerder willen stoppen, dan hanteren wij een opzegtermijn van 2 maanden. 

Overige huisregels

  • Na meer dan twee maanden betalingsachterstand, stoppen de lessen. De betalingsverplichting blijft bestaan.

  • Leerlingen boven de 21 zijn BTW verplicht, de BTW (21%) zit meegerekend in het tarief.

  • We houden ons aan de reguliere schoolvakanties van midden-Nederland

  • We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal, of beschadiging van eigendommen van de leerling. Het betreden van de leslocaties is geheel op eigen risico.

  • Het lespakket begint bij aanvang van de eerste les.

Covid-19

Vanwege de aanhoudende dreiging van het nieuwe corona-virus hanteren we de volgende voorzorgsmaatregelen:

          - Er zit maximaal 1 leerling in de wachtruimte.

          - Ouders mogen nog even niet mee naar binnen.

          - In ruimte 1 zitten maximaal 3 volwassenen. In ruimte 2 zitten maximaal 4 volwassenen. In beide ruimtes zitten maximaal 8 kinderen. 

          - In het zanglokaal hangt een spatscherm. 

          - Ontsmet je handen bij het binnenkomen en het verlaten van het gebouw.. Loop via de aangewezen routes.

          - Houd 1,5 m afstand van je docent/ collega. 

          - Nies en hoest in je elleboog. BLIJF THUIS bij de volgende klachten: gewone verkoudheid, niezen, hoesten, koorts. 

          - Ga zitten/ staan op de aangewezen plekken, volg altijd de aanwijzingen op van de docenten.

Betaling

Betaling van de factuur dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan onder vermelding van het factuurnummer. Na 14 dagen sturen we een herinnering van betaling, na nog 28 dagen zijn we genoodzaakt de factuur naar het incassobureau te sturen, met bijbehorende kosten. 

Mochten er problemen zijn met de betaling, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Vaak is het verzuim niet opzettelijk, maar gaat het om een vergeten factuur o.i.d. Daarom hebben we altijd graag even contact voor we herinneringen of incasso's sturen.

bottom of page